Tag: mẹo cho iPhone

Cách chụp màn hình iPhone khi không có phần mềm hỗ trợ

Tổng hợp những điều cần biết về iPhone SE

Kể từ phiên bản iOS 2.0 trở đi, iPhone, iPad và iPod Touch đã tích hợp sẵn trong máy chức năng chụp ảnh màn hình. Ảnh sau khi chụp xong sẽ được lưu vào chung khu vực với ảnh của Camera.